เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

018537
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
117
150
1055
15052
4922
4558
18537

Your IP: 34.204.180.1
2021-07-24 08:05

 

P012

น.ส.กาญจนา บุษราคัม
หัวหน้าสำนักปลัด
 

P012

สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

P012

สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท
นักทรัพยากรบุคคชำนาญการ
รักษาราชการแทน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

P012

น.ส.จีรญาดา สุขรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายแผน  ชำนาญการ

P012

สิบเอกทรงวุฒิ พันนารัตน์
นิติกรปฏิบัติการ

 

P012

นายทรัพย์ทวี ศรีสุธรรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

P012

น.ส.เมธิณี ไชยคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

P012

น.ส.วรารัตน์ จันทรมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

P012

นายกฤษณะ กันภัย
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์

P012

นายสายยัน ศรีสุธรรม
พนักงานขับรถส่วนกลาง

P012

นายรณชิต ไชยภา
พนักงานดับเพลิง

P012

นายทองเหลา นามไชย
พนักงานดับเพลิง

P012

นายปริวัต ศรีกุล
คนงานทั่วไป

P012

นายอนนท์ นวลสว่าง
นักการภารโรง

P012

นายสุระวงศ์ สวัสดี
ยาม

P012

นายบรรจง ศรีกุล
จ้างเหมาบริการ

P012

น.ส.จิระดา แก้วไชยะ
จ้างเหมาบริการ

P012

นายสง่า หารศึก
จ้างเหมาบริการ
 

P012

นายชาลี ยัพราช
จ้างเหมาบริการ
 

background nongwaeng